รางวัลและเกียรติยศ
 ปฏิทินมารีวิทยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

 

ผู้ช่วยผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียน


ซิสเตอร์สุมาลี  โชติผล   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงินนางนิรมล  โพธิ์ชู  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวเรวดี   ยิ้มสุข  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางคำมอน   พงษ์ประเสริฐ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรนางพัชรินทร์   ทัตตะทองคำ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ


นางเพ็ญศรี   มูกขุนทด   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนางเครือวัลย์    ชัยเจริญ   
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงินนางอรุณรัตน์   ศรีชมภู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย


นางสาวปัทมา    คชวงศ์   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา


Website Hit Counters
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 


24 -25 สิงหาคม 2558 "สัปดาห์วิทยาศาสตร์"

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ โรงเรียนมารีวิทยา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


 

23 สิงหาคม 2558 "ฉลองวันเกิด แด่ ซิสเตอร์ ดร. อัจฉรา สุขพิบูลย์"

           "Happy Birthday to...Our Dearest Director 23 rd August 2015" คณะครู นักเรียน และบุคลากร ในโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมฉลองวันเกิด แด่ ซิสเตอร์ ดร. อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี วันที่ 23 สิงหาคม 2558

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


 

17 - 20 สิงหาคม 2558 "กิจกรรมกลางแจ้งลูกเสือ - เนตรนารี"

            โรงเรียนมารีวิทยา จัดกิจกรรมกลางแจ้งลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง และลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันจันทร์ ที่ 17 - วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ บ้านสวนมารีย์ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


15 - 16 สิงหาคม 2558 "การอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ"

 

            โรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้นำ" ณ โรงเรียนมารีวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี 7 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


13 - 14 สิงหาคม 2558 STEM Education
"Project Approacj & Project based learning"

            โรงเรียนมารีวิทยา จัดกิจกรรมวิชาการ "STEM Education Project Approacj & Project based learning" นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานจัดแสดงบูทสุดยอดโครงงานจากระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ทำการศึกษาโครงงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


11 สิงหาคม 2558 "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558" (ภาคบ่าย)

       โรงเรียนมารีวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 "มหกรรมฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ" (ภาคบ่าย) โดยมีซิสเตอร์ ดร. อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมทำกิจกรรมฝึกอาชีพตามฐานต่างๆ โดยมีคณะครู โรงเรียนมารีวิทยา เป็นผู้ดูแลฐานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 43 ฐานกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


11 สิงหาคม 2558 "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558" (ภาคเช้า)

       โรงเรียนมารีวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ซิสเตอร์ ดร. อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน กล่าวคำสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


6 สิงหาคม 2558 "ประกวดคัดเลือกสุดยอดโครงงาน"

       โรงเรียนมารีวิทยาประกวดคัดเลือกสุดยอดโครงงานการเรียนรู้แบบ Project Approach ของนักเรียนระดับปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 3 และประกวดคัดเลือกสุดยอดโครงงานการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา ในระดับชั้น ป.4 - ม.6 เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวแทนจากแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม Project Based Learning (PBL) ในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub

 


5 สิงหาคม 2558 "บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"

       โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 วันพุธที่ 5 ส.ค. 2558 ณ โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub

 


 

29 กรกฎาคม 2558 "กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา"

                 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แห่เทียนพรรษา และตอบคำถามความรู้ทางพุทธศาสนาในหัวข้อ "อาสาฬหบูชา ปฐมเทศนาครบองค์ อริยสงฆ์อุบัติ เด่นชัดพุทธศาสน์" คณะครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง) และวัดหลวงปรีชากูล อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub

 


 

22 กรกฎาคม 2558 "ร่วมกิจกรรมคาราวาน วิทยาศาสตร์"

 

      โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรมมทัศนศึกษา งาน "คาราวาน วิทยาศาสตร์" โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


13 กรกฎาคม 2558 "การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558"

            คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณี และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ รักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


1 กรกฎาคม 2558 "เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"

             คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมารีวิทยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สู่ชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub

 
 Learn Education
 
   
ติดตามข่าวสารทั่วไปต่างๆ ได้ที่นี่
 
 

    
ติดตามข่าวสารของอนุบาลมารีฯ ได้ที่นี่