16 มี.ค. - 10 เม.ย.58
เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ชั้น อ.1- ม.6


4-5 พ.ค. 58
นักเรียนทุกระดับชั้น รับตารางเรียน อุปกรณ์การเรียน และจำหน่ายหนังสือเรียน


6 พ.ค. 58
เปิดเรียนปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น

 
 
 
 


 
 
 
66 ถนนแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.037-211024 แฟ็กซ์ 037-212662

 
- ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เหรียญเงิน
ด.ญ. กชพร ก้อนสันทัด มารีวิทยา (1)
ด.ช. นราธร ศรีค้อ (176)
ด.ญ. ปาณิสรา เกียรติบัณฑิต (201)

เหรียญทองแดง

ด.ญ. ฐิตารีย์ ดวงจรัส มารีวิทยาปราจีนบุรี (150)
ด.ช. ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ มารีวิทยาปราจีนบุรี (470)
ด.ช. ศิริภูมิ สมเชื้อ มารีวิทยาปราจีนบุรี (569)
 
ที่มา http://obecimso.net/home58/wp-content/uploads/2015/04/6.บัญชีแนบท้ายประกาศ3.pdf
- ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557 จากเดิมที่ประกาศไปแล้วนั้น
   เปลี่ยนเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2558
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ 5 ม.ค. - 6 มี.ค. 58 สอบถามรายละเอียดไดที่ 037 - 211024
- Facebook ของศิษย์เก่ามารีฯ https://www.facebook.com/groups/mary2503/
- Facebook ของกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง รร.มารีวิทยา https://www.facebook.com/groups/mareenetwork/
 
 

       ในรอบปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับน้องๆหนูอนุบาล อย่างมากมายอาทิเช่น กีฬาสีอนุบาล ทัศนศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย โดยในปีการศึกษา 2557 เราจะพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้บุตรหลานของท่านมีความรู้ และสนุกในการเรียนรู้

  สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่าน  อนุบาลมารีของเราขอต้อนรับทุกท่านด้วยความรักและขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ ที่นำบุตรหลานมาเรียนที่มารีวิทยาแห่งนี้  ตลอดเวลาที่ได้เปิดปีการศึกษา  2557  นี้  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  อาทิ  เช่น  ทุกวันจันทร์  นักเรียนอนุบาลทุกคน  จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสถาบัน  Thambrit  และในวันเสาร์  แผนกอนุบาลได้เปิดการเรียนรู้พิเศษเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการคิดที่หลากหลายเพื่อเป็นการเสริมทักษะให้กับนักเรียนและขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนอนุบาล  นักเรียนอนุบาลจะเข้าแถวหน้าห้องเรียนทุกวัน  และหลังจากนั้น  ในวันอังคาร – วันศุกร์  นักเรียนทุกคนจะต้องลงมาทำกิจกรรมหน้าเสาธง   ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป   ยกเว้นวันจันทร์  เนื่องจากสถาบัน   Thambrit  เข้ามาจัดกิจกรรมให้สำหรับนักเรียนทุกคน  โดยในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงแต่ละวัน 

 
 
รวม LINK แนะนำที่เกี่ยวกับการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  //  คุรุสภา  // Admissions  // ชุมนุม STOP MOTION//  แนวข้อสอบo net,a net,สอบตรง,โควต้ามหาวิทยาลัย ต่างๆ  //  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  // มุมหนังสือออนไลน์ E-BOOK  // เล่นเกมส์คลายเครียดและฝึกสมอง
 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆของโรงเรียน ขั้นตอนการ Download File
อ่านที่นี่
-file แบบฟอร์มคำนวนภาวะโภชนาการของนักเรียน 2556 (อัพเดทเมื่อวันที่19ธ.ค.56)
-fileแบบเสนอจัดทำโครงการปี2556(อัพเดทเมื่อวันที่ 8 ก.ค.56)
-file แบบรายงานผลการประเมินโครงการ ปี 2555 (อัพเดทเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 56)
-file บันทึกแหล่งการเรียนรู้ words    (อัพเดทเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.56)
 
 
 
66 ถนนแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.037-211024 แฟ็กซ์ 037-212662

email::maree25000@yahoo.co.th // marynews66@gmail.com


www.maree.ac.th Copyright 2009 Your Website Inc. All Rights Reserved.
design by pishydesign