รางวัลและเกียรติยศ
 ปฏิทินมารีวิทยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

 

ผู้ช่วยผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียน


ซิสเตอร์สุมาลี  โชติผล   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงินนางนิรมล  โพธิ์ชู  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวเรวดี   ยิ้มสุข  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางคำมอน   พงษ์ประเสริฐ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรนางพัชรินทร์   ทัตตะทองคำ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ


นางเพ็ญศรี   มูกขุนทด   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนางเครือวัลย์    ชัยเจริญ   
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงินนางอรุณรัตน์   ศรีชมภู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย


นางสาวปัทมา    คชวงศ์   
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา


Website Hit Counters
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 

     


22 กรกฎาคม 2558 "ร่วมกิจกรรมคาราวาน วิทยาศาสตร์"

 

      โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรมมทัศนศึกษา งาน "คาราวาน วิทยาศาสตร์" โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


13 กรกฎาคม 2558 "การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558"

            คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณี และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ รักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


1 กรกฎาคม 2558 "เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"

             คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมารีวิทยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สู่ชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติด

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


26 มิถุนายน 2558 "สดุดีอมตะกวีสี่แผ่นดิน และลูกมารีฯ คิดดีทำดี ต่อต้านยาเสพติด"

                โรงเรียนมารีวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สดุดีอมตะกวีสี่แผ่นดิน และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ลูกมารีฯ คิดดีทำดี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ การประกวดเขียนเรียงความ กิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลในบูธภาษาไทย บูธนิทรรศการ ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ โดยมีซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมารีวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


16 มิถุนายน 2558 "ต้อนรับการเยี่ยมเยียนครูคำสอนในโรงเรียน"

       ซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนมารีวิทยา ให้การต้อนรับ ซิสเตอร์ เทเรซา สุมาลี สุดจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี และคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยียนครูคำสอนในโรงเรียน วันอังคารที่ 16 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุม ยอห์น ปอล II โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


15 มิถุนายน 2558 "วจนพิธีกรรมรำลึกถึงพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต"

           คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมารีวิทยา เข้าร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึงพระสังฆราช  ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต (ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี) เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ โดยคุณพ่อยอห์น บัปติสต์สมศักดิ์ พรประสิทธิ์ ให้เกีรยติเป็นประธานในพิธี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub


13 มิถุนายน 2558 "การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558"

            โรงเรียนมารีวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น อ.1, ป.1, ม.1 และ ม.4   ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนมารีวิทยา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก Maryphotosclub

      

 
 Learn Education
 
   
ติดตามข่าวสารทั่วไปต่างๆ ได้ที่นี่
 
 

    
ติดตามข่าวสารของอนุบาลมารีฯ ได้ที่นี่